Danh ngôn tiếng anh hay nhất

1. “Reading without reflecting is like eating without digesting” –  (“Đọc mà không suy nghĩ giống như ăn mà không tiêu hóa”)

Edmund Burk

2. Anh hùng không can đảm hơn người bình thường, anh ta chỉ can đảm lâu hơn năm phút.
A hero is no braver than an ordinary man, but he is brave five minutes longer.

Ralph Waldo Emerson

3. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.
Education is the art of making man ethical.

Hegel

4. Với hầu hết chúng ta, giấc mơ chỉ thành hiện thực sau khi không còn đáng kể nữa. Chỉ ở tuổi ấu thơ chúng ta mới có cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực khi nó còn là cả thế giới.
For most of us, dreams come true only after they do not matter, Only in childhood do we ever have the chance of making dreams come true when they mean everything.

Khuyết danh

5. Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.
Sadness flies away on the wings of time.

La Fontaine

6. Lòng biết ơn thầm lặng không có mấy tác dụng với ai.
Silent gratitude isn’t much use to anyone.

G. B. Stern

7. Thật cần thiết trong việc phát khởi thiện chí và thái độ tốt, càng nhiều càng tốt. Với thiện chí và thái độ tốt, hạnh phúc, ngắn hạn và dài hạn, cho chính ta và tha nhân sẽ hiện hữu
(It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come).

Dalai Lama 14

8. Quần áo đẹp có thể giúp cải trang, nhưng ngôn từ ngốc ngếch sẽ để lộ một kẻ ngu xuẩn.
Fine clothes may disguise, but foolish words will disclose a fool.

Aesop

9. Authors like cats because they are such quiet, lovable, wise creatures, and cats like authors for the same reasons.

Robertson Davies

10. A new year is unfolding – like a blossom with petals curled tightly concealing the beauty within.

Khuyết danh

11. Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.
We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

Helen Keller

12. Vẻ đường hoàng, thậm chí cả thánh thiện, đôi khi là vấn đề của áo choàng và áo gi-lê hơn là thứ nhiều người tưởng tượng
.Dignity, and even holiness too, sometimes, are more questions of coat and waistcoat than some people imagine.

Charles Dickens

13. In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.
Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu

Khuyết danh

14. Đôi lúc ánh sáng trong cuộc đời ta lịm tắt, và được nhen nhóm lại bởi tia lửa của một ai đó. Mỗi chúng ta phải nghĩ tới những người đã đốt lên ngọn lửa trong ta với lòng biết ơn sâu sắc.
At times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us.

Albert Schweitzer

15. The secret of happiness is to make others believe they are the cause of it.

Al Batt

Advertisements